VERGOEDINGEN OP EEN RIJ

 

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht eigen risico

 

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt.

 

Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt dus niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is.

 

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

 

Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

LET OP: In 2023 hebben we géén contract met de volgende verzekeraars:

- Eno (incl. Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect)

- Zorg en Zekerheid

- Caresq (incl. Aevitae en Iptiq)

- Menzis, Zorg en Zekerheid, Eno, EUCARE

Bent u verzekerd bij een van de genoemde verzekeraars dan dient u de factuur zelf bij hen in.

 

 

Wel gecontracteerd zijn: DSW, ONVZ, ASR, Achmea, VGZ, CZ

 

Onderstaande tarieven gelden wanneer u fysiotherapeutische zorg ontvangt die:

 

  • Niet door u aanvullend verzekerd is.
  • Verzekerd is bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten. U dient de factuur dus zelf in bij de volgende verzekeraars:

 

Eno (incl Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect)

Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ)

Caresq (incl Aevitae en Iptiq)

Menzis (incl. Anderzorg, PMA, Azivo, Hema en Vink Vink)

PRESTATIEBESCHRIJVING

TARIEF (€)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitting

Zitting bekkenfysiotherapie

Zitting manuele therapie

Zitting kinderfysiotherapie

Lange zitting voor meervoudige zorg(vragen)

Screening

Intake en onderzoek na screening

Intake en onderzoek na verwijzing arts

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

Toeslag aan huis behandeling

Andullatietherapie (15 à 20 minuten)

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Eenvoudige rapportage

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Niet nagekomen afspraak (niet binnen 24 uur afgemeld)

 

Op al onze tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage in de praktijk.

 

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de behandeling.

40,00

52,50

52,50

52,50

52,50

18,00

52,50

52,50

52,50

20,00

15,00

kostprijs

50,00

80,00

100%

 

40,00

52,50

52,50

52,50

52,50

18,00

52,50

52,50

52,50

20,00

15,00

kostprijs

50,00

80,00

100%

PRESTATIE

TARIEF (€)

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00

52,50

52,50

52,50

 

52,50

18,00

52,50

 

52,50

 

52,50

20,00

15,00

50,00

          80,00

 

100%

 

kostprijs

 

 

Zitting

Zitting bekkenfysiotherapie

Zitting manuele therapie

Zitting kinderfysiotherapie

Lange zitting voor meervoudige zorg(vragen)

Screening

Intake en onderzoek na screening

Intake en onderzoek na verwijzing arts

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

Toeslag aan huis behandeling

Andullatietherapie (15 à 20 minuten)

Eenvoudige rapportage

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Niet nagekomen afspraak
(niet binnen 24 uur afgemeld)

 

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

 

 

 

Op al onze tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage in de praktijk.

 

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de behandeling.